Duffree Media

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ons (Duffree Media en alle aan haar gelieerde ondernemingen) en onze opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk van een of meer bepalingen van deze voorwaarden hebben afgeweken. Waar in deze voorwaarden de opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.